top of page
Map of Llangammarch to Tirabad

Meetings 

Bydd cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangamarch ar 3 Gorfennaf 2024, 7.00pm

yn Alexandra Hall, Llangamarch.

 

​The next meeting of Llangammarch Community Council is on the 3rd July 2024, 7.30pm

in Alexandra Hall, Llangammarch.

Gweler isod restr lawn o ddyddiadau'r cyfarfod (tbc):

Please see below a full list of the meeting dates (tbc): ​​​

  • 4 Medi/ 4th September

  • 7 Tachwedd/ 7th November

  • 8 Ionawr/ 8th January 2025

  • 5 Mawrth/ 5th March 2025

  • 7 Mai/ 7th May 2025

Efallai y bydd cyfarfodydd pwyllgor ar adegau eraill. Gwiriwch y dudalen agendâu

There may be committee meetings at other times. Please check the agendas page

 

 

Tirabad Village Hall

Tirabad 

Powys 

LD4 4DR

Alexandra Hall

Llangammarch Wells

Powys

LD4 4EE

bottom of page