Cambrian hills from Cefn Gorwydd

Clerc/Clerk:   Sue Lilly   Tel: 01591 610792

E-bost/Email:  clerk@llangammarchCC.com

Gohebiaeth/Correspondence: 

'Llanddewi', Cefn Gorwydd, Llangammarch Wells, Powys, LD4 4DN