top of page
map1.jpg
Ward Profile within Powys
(please choose Powys and then Llanwrtyd Wells)

Cymuned unigryw yng nghanol Cymru

A unique community in the centre of Wales

Cyfarfod nesaf Next meeting

Friends of the Earth

& One Voice Wales:-

Mynd i'r afael ag anhrefn hinsawdd  

Tackling Climate Chaos
Fideo hyrwyddo Llangammarch a wnaed
ar gyfer prosiect Llesiant Canolbarth Cymru:

Promotional video of Llangammarch made
for the Mid Wales Wellness project:

Click here


Ein Merched a'n Dynion Mae cyfleusterau cyhoeddus
wedi cael eu 'gefeillio' gyda dau yn Indonesia - Balinga a Bamba,
fel rhan o fenter fyd-eang i 'fflysio tlodi i ffwrdd'


Our Ladies and Gents Public conveniences
have been 'twinned' with two in Indonesia - Balinga and Bamba,
as part of a worldwide initiative to 'flush away poverty'

ToiletTwinning.jpg
darkskies.png

Cysylltwch a ni Contact us:

bottom of page